Vásárlási tájékoztató és általános szerződési feltételek

(Oppala Reklámajándék - online katalógusához)

1.       Általános tájékoztató

Üdvözöljük az OPPALA Promotion Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Pauler u. 11.) (a továbbiakban: "Oppala" vagy "Szolgáltató") reklámajándékait (a továbbiakban: "Termék") értékesítő internetes webáruház (a továbbiakban:"Szolgáltatás") oldalán (a továbbiakban: "Weboldal").

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") az Oppala és a Termék vásárló között létrejövő jogviszonyt szabályozza.

A Szolgáltatást kizárólag vállalkozások (a továbbiakban: "Vásárló") vehetik igénybe. 

Kérjük, hogy a Termékek megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: "Adatvédelmi nyilatkozat"), amelyet a Weboldalon a "Adatvédelmi nyilatkozat" menüpont alatt érhet el. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása elengedhetetlen feltétel az Oppala webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez.  

A Vásárló a 2. pont szerinti árajánlatkérés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Oppala Promotion Kft.

Székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11.

Telephely: 1113 Budapest, Takács Menyhért u. 27/A

Cégjegyzékszám: 01-09-200929

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11744010-2-41

Bankszámlaszám (HUF): 11705008-21209170 OTP Bank

Bankszámlaszám (EUR): 11763055-50829888 OTP Bank

Adatvédelmi azonosító: NAIH-57599/2015

telefonszám (iroda): +36 30 401 2206

e-mail cím: info@oppala.hu

internet címwww.oppala.hu 

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Tárhely. Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.

E-mail cím: support@tarhely.eu

 

2.       Árajánlatkérés, megrendelés

A kiválasztott Termékek megrendeléséhez szükséges, hogy a Vásárló a jelen pontban írtak szerint árajánlatot kérjen az adott Termékre vonatkozóan, ugyanis a Weboldalon – a Termékek mellett – feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek az általános forgalmi adót, illetve a szállítási költséget nem tartalmazzák. A ténylegesen fizetendő árat minden esetben az egyedileg lekért árajánlat (a továbbiakban: "Árajánlat") tartalmazza. A ténylegesen fizetendő ár minden esetben függ a megrendelni kívánt mennyiségtől, – külföldről rendelt termék esetén pedig – az adott ország devizájának forintra váltási árfolyamától, valamint – Lexon Promotion termékek esetén – a Lexon által meghatározott aktuális heti árajánlattól.

A Termék árak változtatásának jogát az Oppala fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja.

A Weboldalon feltüntetett árak semmilyen esetben sem minősülnek az Oppala Promotion Kft. ajánlatának.

Az árajánlatkéréshez az alábbi folyamaton kell végig mennie:

  • Termék kiválasztása - egy db árajánlatkérésbe több Terméket is beletehet;
  • a Termékhez tartozó opciók kiválasztása (színek/emblémázási mód/...);
  • megrendelendő mennyiség megadása - ezt később az árajánlat kérő formulán módosíthatja még;
  • rendelés felvételéhez szükséges, az alábbiakban írt adatok megadása - a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező;
  • árajánlatkérő formula adatainak áttekintése, és annak jóváhagyása;
  • az árajánlatkérő formula elküldése, amelyről Ön is kap egy másolatot a megadott e-mail címre.

Az árajánlatkérés folyamatát bármikor megszakíthatja, a kosárba helyezett Termékeket korlátozás nélkül törölheti, vagy módosíthatja.

Elsősorban a Termékek ellenértékéről szóló számla kiállítása érdekében a Vásárló köteles az ajánlatkérő felületet hiánytalanul kitölteni és ennek során az alábbiakban meghatározott adatokat megadni:

 

(a)     cégnév;

(b)    székhely;

(c)     adószám vagy közösségi adószám;

(d)    telefonszám;

(e)     a vállalkozás hivatalos elektronikus levelezési címe.

A Vásárló kizárólag egy darab adószám vagy közösségi adószám megadására jogosult.

Az árajánlatkérést, illetve a megrendelést az Oppala csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi – csillaggal jelölt – kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Oppalától.) A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa, az ajánlatkérés, illetve azt követő egyeztetés során megadott adatok valósak és pontosak. A megadott adatok valóságát az Oppala nem ellenőrzi, és a valótlan vagy hibás adatokból eredő következményekért, károkért vagy költségekért mindenfajta felelősséget kizár.

Az árajánlatkérés elküldését követően a Vásárló nem jogosult módosítani a megrendelni kívánt Termékkel kapcsolatos feltételeket (pl. a kiválasztott Termékek körét, mennyiségét, emblémákat stb.). Amennyiben az árajánlatkérést követően merül fel bármilyen módosítási igény, úgy a Vásárlónak új árajánlatkérést kell elküldenie a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató az árajánlatkérés beérkezését követően megküldi a Vásárló részére a kiválasztott Termékekre vonatkozó részletes és pontos Árajánlatot. Amennyiben az Árajánlat legkésőbb 72 órán belül nem érkezne meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

A Vásárló az Árajánlat kézhezvételét követően – annak elfogadása esetén – legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles az Oppalának írásban elküldeni a megrendelését (cégszerűen aláírva) (a továbbiakban: "Megrendelés") a Szolgáltató fentiekben írt e-mail címére. Amennyiben a Vásárló a fentiekben írt időtartam alatt nem reagál az Árajánlatra, illetve a Megrendelést nem küldi el, úgy az Oppala az Árajánlatban adott árakat a továbbiakban nem tudja garantálni.

Szolgáltató a Megrendelést – annak megérkezését követően – minden esetben írásban visszaigazolja (a továbbiakban: "Visszaigazolás"), valamint a Visszaigazolással egyidejűleg küldi a 3. pontban írt előlegbekérőt. Amennyiben a rendelés Visszaigazolása a Megrendelés elküldését követő 72 órán belül nem érkezik meg a Vásárló részére, úgy Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

A Felek közötti szerződés a fentiekben írt ajánlatkérés alapján adott Árajánlat elfogadásával (azaz a Megrendeléssel), és a Megrendelésre küldött visszaigazolással jön létre. Ez a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Oppala azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) évig őrzi.

Vásárló a gyártás megkezdése előtt egy látványtervet hagy jóvá, mely alapján megkezdődik a termék emblémázása. Ezt követően nem áll módjában változtatni az emblémázási igényén, a termékek a jóváhagyásának megfelelően készülnek.

3.       Szállítási és fizetési feltételek

Amennyiben Oppala és a Vásárló eltérően nem állapodnak meg, Vásárló a Megrendeléssel egyidejűleg köteles banki átutalással megfizetni az elfogadott Árajánlatban meghatározott érték 70 %-ának megfelelő összeget – előleg (a továbbiakban: "Előleg") címén – a Szolgáltató által küldött előlegbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra.

Eltérő megállapodás hiányában, az elfogadott ár további 30 %-át a Vásárló a szállítás, illetve a személyes átvétel időpontját követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles számla ellenében, szintén banki átutalással megfizetni Oppala részére.

A megrendelt Termékeket a Vásárló – a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban, munkanapokon, rendes munkaidőben (9 órától 17 óráig) – a megrendelésben visszaigazolt dátum napján átveheti a Szolgáltató székhelyén személyesen, vagy – legkésőbb a Megrendeléssel egyidejűleg - jogosult megjelölni azt a magyarországi címet, ahová a Termékeket a Szolgáltató kiszállítja. Ez utóbbi esetben a leadott megrendelések után fizetendő szállítási díjat a Vásárló viseli oly módon, hogy a szállítási díj az Árajánlatban, valamint a számlán feltüntetésre kerül. Ha ugyanazon Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi – és erre az Oppala visszajelzése alapján még van lehetőség –, Oppala összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincsen mód.

Szolgáltató az Előleg beérkezését követően a megrendelés visszaigazolásban egyeztetett időpontot követően egy alkalommal kísérli meg kiszállítani a megrendelt Termékeket. A kiszállítás időpontjáról a Vásárló legalább 1 nappal korábban kap értesítést. Amennyiben a kiszállítási kísérlet meghiúsul, úgy a futárszolgálat visszajuttatja a csomagot Szolgáltató székhelyére. Szolgáltató ezt követően jogosult a teljes megrendelési összeg kiszámlázására.

Sikertelen kézbesítés esetén Vásárló további 3 munkanapig felveheti a kapcsolatot Oppalával és kérheti az újbóli kézbesítést immár saját költségére.

A szállítási határidők a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérhetnek. A konkrét szállítási határidő minden esetben az Árajánlatban, valamint a rendelés Visszaigazolásban kerül feltüntetésre.

Vásárló köteles a kiszállítás, illetve a személyes átadás-átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt (szállítólevél) aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Oppala nem fogad el. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat kérjük, még a szállítmányozó vagy fuvarozó (személyes átadás esetén az Oppala munkatársai) jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.

Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 4. Szellemi tulajdonjog

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.  

5. Ászf módosítása

Az Oppala fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Oppala mind a Weboldalon keresztül, mind pedig – amennyiben ehhez a Vásárlók előzetesen hozzájárultak (azaz feliratkoztak az Oppala hírlevelére) – e-mail útján értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6. Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen ÁSZF-ből fakadnak.

Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vásárló és az Oppala kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, az Oppala által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

Abban az esetben, ha bármi, amit Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

Amennyiben az Oppala nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

Az Oppala megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldalon történő vásárlás biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az Oppala a webáruház használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Oppala nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Oppala a szolgáltatásait úgy nyújtja "ahogy azok vannak" és "ahogy azok elérhetőek". Az Oppala nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.

2018. 03. 19.

                                                                                                          OPPALA Promotion Kft.